Tu trzeba ikony

Bazy patentowe

Bazy patentowe

W zakładce w jednym miejscu znajdziesz najważniejsze strony urzędów patentowych, baz  wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych (zarówno w Polsce, jak i na całym świecie). To niezbędnik dla osób realizujących prace B+R.

Bazy patentowe

Pomóż nam rozwijać bazę wiedzy i oceń przydatność narzędzia za pośrednictwem 5-gwiazdkowej skali !

Chcesz dodać swój komentarz? Podziel się z nami opinią biorąc udział w specjalnym badaniu PRZECHODZĘ DO BADANIA

Nazwa OpisZasięg terytorialnyKategoria
Urząd Patentowy RP (UP RP)Krajowy organ administracyjny zajmujący się gromadzeniem, udostępnianiem dokumentacji i literatury patentowej, jak również udzielający ochrony prawnej przedmiotom własności przemysłowej i handlowej.Bazy krajoweUrzędy patentowe
Europejski Urząd Patentowy (EPO) European Patent Office rozpatruje europejskie zgłoszenia patentowe, umożliwiając wynalazcom, badaczom i firmom z całego świata uzyskanie ochrony swoich wynalazków w maksymalnie 44 krajach.Bazy międzynarodoweUrzędy patentowe
Urząd Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej (EUIPO) European Union Intellectual Property Office zarządza unijnymi prawami do znaków towarowych i wzorów, Obserwatorium ds. naruszeń praw własności intelektualnej oraz bazą danych utworów osieroconych.Bazy międzynarodoweUrzędy patentowe
Urząd Patentowy Republiki Federalnej Niemiec (DPMA)Deutsche Patent - und Markenamt to centrum kompetencyjne w zakresie komercyjnej ochrony prawnej w Niemczech, ale także największy krajowy urząd ds. patentów i znaków towarowych w Europie.Bazy międzynarodoweUrzędy patentowe
Urząd Patentowy USA (USPTO) United States Patent and Trademark Office jest agencją federalną zajmującą się przyznawaniem amerykańskich patentów i rejestracją znaków towarowych.Bazy międzynarodoweUrzędy patentowe
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) World Intellectual Property Organization to globalne forum usług, polityki, informacji i współpracy w zakresie własności intelektualnej, jak też samofinansująca się agencja ONZ zrzeszająca 193 państwa członkowskie.Bazy międzynarodoweUrzędy patentowe
Baza danych UP RPSystem baz danych Urzędu Patentowego RP pozwalający na wyszukiwanie znaków towarowych, międzynarodowych znaków towarowych, znaków zdobniczych.Bazy krajoweUrzędy patentowe
Hague-ExpressMiędzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych – bazy danych WIPO aktualizowane tygodniowo. Zawiera status i informacje historyczne dotyczące rejestracji wzorów międzynarodowych podlegających postanowieniom Aktów Porozumienia Haskiego.Bazy międzynarodoweWzory przemysłowe
DESIGNviewWyszukiwarka wzorów przemysłowych – EUIPOBazy międzynarodoweWzory przemysłowe
eSearch plusWyszukiwanie - wspólnotowe wzory przemysłowe – EUIPOBazy międzynarodoweWzory przemysłowe
DesignClassNarzędzie wspomagające użytkowników w klasyfikowaniu wzorów przemysłowych.Bazy międzynarodoweWzory przemysłowe
Wynalazki / Rejestry UPRPWyszukiwarka UP RP. Aktualizuje się codziennie o godzinie 20:00.Bazy krajoweWynalazki
EUROPEAN PATENT REGISTERInformacje z rejestru patentowego o zgłoszeniach i patentach EPBazy międzynarodoweWynalazki
PATENTSCOPE®Umożliwia dostęp do technicznej informacji zawartej w ponad 1.4 mln międzynarodowych zgłoszeń patentowychBazy międzynarodoweWynalazki
ESPACENET Baza dokumentów patentowych EPO, WIPO (OMPI) i innych krajów dostępna poprzez interfejsy w językach: angielskim, francuskim i niemieckimBazy międzynarodoweWynalazki
GOOGLE PATENT SEARCHWyszukiwarka patentów USA; około 7 milionów dokumentów; zawiera dane od 1776 rokuBazy międzynarodoweWynalazki
USPTO (USA)Bazy z pełnymi tekstami oraz faksymile patentowej dokumentacji zgłoszeń oraz udzielonych patentów (patenty w zakresie od roku 1790 na bieżąco; zgłoszenia w zakresie od roku 2001 na bieżąco)Bazy międzynarodoweWynalazki
freepatentsonlineWyszukiwarka patentów i zgłoszeń US, dokumentacji EP i WIPO (PCT) oraz abstraktów JPBazy międzynarodoweWynalazki
Bazy danych URZĘDU PATENTOWEGO RPSystem baz danych UP RP pozwalający na wyszukiwanie znaków towarowych, międzynarodowych znaków towarowych, znaków zdobniczychBazy krajoweZnaki towarowe
ROMARIN WIPOMiędzynarodowe znaki towarowe - bazy danych WIPO - wszystkie rejestracje znaków pod rządami Porozumienia Madryckiego i Protokołu.Bazy międzynarodoweZnaki towarowe
Global Brand DatabaseNarzędzie integrujące wyszukiwanie znaków towarowych pod rządami: Porozumienia Madryckiego, artykułu 6tej Konwencji Paryskiej oraz Traktatu Lizbońskiego (Nazwy pochodzenia)Bazy międzynarodoweZnaki towarowe
SimilarityNarzędzie wyszukiwania umożliwiające dokonanie oceny, czy uczestniczące urzędy własności przemysłowej traktują dane towary i usługi jako podobne (i w jakim stopniu) lub niepodobne.Bazy międzynarodoweZnaki towarowe
Madrid System Goods & Services ManagerNarzędzie do zestawiania wykazu towarów i usług dołączanego do międzynarodowego zgłoszenia w systemie madryckim rejestracji znaków towarowych.Bazy międzynarodoweZnaki towarowe
TMViewBezpłatny serwis online umożliwiający jednoczesne wyszukiwanie znaków towarowych w kilkunastu urzędach patentowych. TMView podlega ciągłej ewolucji, docelowo będzie zbierać dane z 27 krajów członkowskich UE oraz OHIM i WIPO, czyli informacje na temat około 8,5 mln znaków towarowych.Bazy międzynarodoweZnaki towarowe
TMclassNarzędzie wspomagające użytkowników w klasyfikowaniu towarów i usług.Bazy międzynarodoweZnaki towarowe

Podkarpackie Centrum Innowacji nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w poniższych bazach.

NAPISZ DO NAS
Skip to content