Tu trzeba ikony

Zródła finansowania

Zródła finansowania

Uzyskaj wiedzę na temat źródeł finansowania oraz komercjalizacji swoich prac B+R. W tym miejscu dowiesz się, jakie instytucje organizują programy, otwierają konkursy czy oferują stypendia.

Zródła finansowania

Pomóż nam rozwijać bazę wiedzy i oceń przydatność narzędzia za pośrednictwem 5-gwiazdkowej skali !

Chcesz dodać swój komentarz? Podziel się z nami opinią biorąc udział w specjalnym badaniu PRZECHODZĘ DO BADANIA

NazwaOpisKategoria wsparciaZasięg terytorialnyDziedzina naukowa
Ministerstwo Edukacji i NaukiWsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.B+RŹródła krajoweRóżne dziedziny
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.B+RŹródła krajoweRóżne dziedziny
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWAOferuje wsparcie międzynarodowej kariery naukowców oraz wzmacnianie umiędzynarodowienia rodzimych uczelni i jednostek naukowych.B+RŹródła krajoweRóżne dziedziny
Narodowe Centrum Badań i RozwojuTworzy programy dla naukowców wspierające programy badawczo – rozwojowe we współpracy z państwami członkowskimi.B+RŹródła krajoweRóżne dziedziny
Narodowe Centrum NaukiOferuje projekty badawcze dla osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora.B+RŹródła krajoweRóżne dziedziny
Program grantowy Podkarpackiego Centrum InnowacjiProgram skierowany do uczelni z województwa podkarpackiego, oferujący wsparcie jednostek naukowych w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych, mających na celu powiększenie zasobów wiedzy, zmierzających do tworzenia prototypów oraz innowacyjnych technologii.B+RŹródła krajoweRóżne dziedziny
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w SzczecinieOferuje pomoc w poszukiwaniu finansowania na prowadzenie badań, wsparcie uczestnictwa w programach badawczych, pomoc w komercjalizacji technologii i nawiązywaniu współpracy z przemysłem.KomercjalizacjaŹródła krajoweRóżne dziedziny
Most wiedzyPortal, na którym można zaprezentować swój dorobek naukowy.KomercjalizacjaŹródła krajoweRóżne dziedziny
Platforma Transferu TechnologiiWymiana wiedzy dla przedsiębiorców zainteresowanych kupnem lub sprzedażą innowacyjnych rozwiązań (sprzedaż licencji lub praw własności do patentów, wzorów użytkowych, wiedzy technicznej i know-how)KomercjalizacjaŹródła krajoweNauki ścisłe
Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo-WschodniaProwadzi działalność informacyjną i konsultacyjną, organizację szkoleń i warsztatów, konsultacje dla podmiotów przygotowujących wnioski projektowe, konsultacje dla podmiotów realizujących projekty, opiniowanie wskazanych dokumentów dotyczących programu Horyzont Europa.Pozyskiwania wiedzyŹródła krajoweRóżne dziedziny
Krajowy punkt kontaktowy PR Horyzont EuropaInformacje o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, przygotowywanie analiz statystycznych, publikacji i biuletynów.Pozyskiwanie wiedzyŹródła krajoweRóżne dziedziny
Program polska cyfrowaJest inicjatywą mającą na celu wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, w tym szczególne znaczenie ma szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.Pozyskiwanie wiedzyŹródła krajoweRóżne dziedziny
Platforma Otwartej NaukiWspiera badaczy, wydawców czasopism naukowych i instytucje naukowe w dzieleniu się wiedzą; przygotowuje rozwiązania dla otwartej nauki i otwartego dostępu (open access); analizuje komunikację naukową; działa na rzecz zwiększenia widoczności i oddziaływania dorobku polskich naukowców.Pozyskiwanie wiedzyŹródła krajoweRóżne dziedziny
Nauka w PolsceMa za zadanie popularyzację polskiej nauki. Można na nim znaleźć wiadomości takie jak: osiągnięcia polskich naukowców, wydarzenia na polskich uczelniach, osiągnięcia studentów, konkursy dla badaczy, staże i stypendia naukowe, wydarzenia w polskiej nauce, kalendarium wydarzeń w nauce, materiały wideo o nauce.Pozyskiwanie wiedzyŹródła krajoweRóżne dziedziny
Horyzont EuropaProgram Horyzont Europa promuje doskonałość i zapewnia cenne wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do zapewnienia, by Europa była ekologiczna, zdrowa i odporna.B+RŹródła zagraniczneDziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Europejska Agencja KosmicznaOrganizacja międzyrządowa, powołana dla realizacji wspólnego, europejskiego programu badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Do jej zadań należy również wspieranie rozwoju nowoczesnego i konkurencyjnego przemysłu w państwach członkowskich.B+RŹródła zagraniczneDziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Komisja EuropejskaOficjalna strona Komisji Europejskiej, organu wykonawczego Unii Europejskiej, odpowiedzialnego za bieżącą politykę UE, nadzorującego prace wszystkich jej agencji i zarządzającego jej funduszami.B+RŹródła zagraniczneRóżne dziedziny
NATODaje możliwości skorzystania z systemu stypendialnego na prowadzenie badania w jednym z krajów NATO lub w kraju partnerskim.B+RŹródła zagraniczneRóżne dziedziny
Independent Social Research FoundationNiezależna Fundacja Badań Społecznych wspierająca niezależnych naukowców w badaniu i prezentowaniu oryginalnych pomysłów badawczych, które przyjmują nowe podejścia i proponują nowe rozwiązania rzeczywistych problemów społecznych.B+RŹródła zagraniczneDziedzina nauk społecznych
Matsumae International Foundation (MIF)Stypendia na realizacje badań w wybranych instytucjach goszczących w Japonii. Fundacja zapewnia 20 stypendiów dla naukowców zagranicznych o wysokich osiągnięciach naukowych. Fundacja pożytku publicznego, finansowana przez grupę prywatnych filantropów zajmujących się środowiskiem akademickim i naukami społecznymi.B+RŹródła zagraniczneRóżne dziedziny
The Leukemia & Lymphoma Society's (LLS's)Badacze z LLS to wybitni naukowcy przodujący w badaniach nad białaczką, chłoniakiem i szpiczakiem w ośrodkach na całym świecie. Przyznają granty naukowe na badania, od podstawowych badań nad rakiem krwi po badania wykorzystujące najnowsze narzędzia genomiki.B+RŹródła zagraniczneDziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
M-era.NetJest siecią 43 organizacji z 32 krajów finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. Konsorcjum ogłasza wspierane przez Komisję Europejską konkursy na projekty realizowane przez międzynarodowe zespoły badawcze.B+RŹródła zagraniczneDziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
HERA JRP To sieć europejskich instytucji partnerskich wspierających badania naukowe z dziedziny humanistyki. Od 2009 konsorcjum realizuje program, którego misją jest inicjowanie współpracy naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych oraz zwrócenie uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne wyzwania współczesnej Europy.B+RŹródła zagraniczneDziedzina nauk humanistycznych
BiodivERsASieć współpracujących ze sobą organizacji finansujących naukę, utworzona w celu promowania ogólnoeuropejskich badań poświęconych ochronie środowiska naturalnego i zrównoważonemu zarządzaniu bioróżnorodnością. Sieć realizuje ten cel poprzez organizowanie konkursów na międzynarodowe projekty.B+RŹródła zagraniczneDziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
ERA-CAPSJest siecią agencji finansujących badania naukowe w dziedzinie biologii molekularnej roślin. Do obszarów priorytetowych wspieranych przez ERA-CAPS należą: zdrowa i bezpieczna żywność, produkty pochodzenia roślinnego – związki chemiczne i energia, zrównoważone rolnictwo, leśnictwo i krajobraz.B+RŹródła zagraniczneDziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
JPI-EC-AMRJest programem realizowanym przez sieć JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance), która wspiera badania z zakresu oporności na antybiotyki realizowane przez międzynarodowe zespoły badawcze.B+RŹródła zagraniczneDziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
CHIST-ERACelem sieci jest wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and Communication Science and Technologies). Dotychczas CHIST-ERA ogłosiła 10 konkursów na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły z krajów należących do sieci.B+RŹródła zagraniczneDziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
JPND - EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease ResearchMiędzynarodowa inicjatywa, która wspiera badania naukowe nad chorobami neurozwyrodnieniowymi. Cel sieci JPND stanowi zbadanie przyczyn występowania chorób, takich jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona, na które coraz częściej zapada starzejące się europejskie społeczeństwa.B+RŹródła zagraniczneDziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Fulbright Specialist ProgramProgram krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami. Pozyskiwanie wiedzyŹródła zagraniczneRóżne dziedziny
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)Fundacja wspiera przedsięwzięcia naukowe realizowane w partnerstwie polsko-niemieckim przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje badawcze. Oprócz projektów badawczych dotowane są także wydarzenia naukowe, nowe struktury badawcze i edukacyjne, a także działania poszerzające akademickie sieci kontaktów. Fundacja przyznaje dotacje na projekty w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa oraz prawoznawstwa, nauk społecznych i ekonomicznych.B+RŹródła zagraniczneDziedzina nauk humanistycznych
Erasmus+Unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie.Pozyskiwanie wiedzyŹródła zagraniczneRóżne dziedziny
Portal funduszy europejskichPortal poświęcony funduszom EU.Pozyskiwanie wiedzyŹródła zagraniczneRóżne dziedziny

Podkarpackie Centrum Innowacji nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w poniższych bazach.

NAPISZ DO NAS
Skip to content