Tu trzeba ikony

SZKOLENIA I DORADZTWO

Szkolenia dla naukowców

PCI w ramach Platformy 1 realizuje działalność szkoleniową dla naukowców, przedstawicieli uczelni, pracowników CTT, w zakresie wdrażania Programu grantowego oraz w obszarze rozwoju innowacji i finansowania B+R.

 

Są to głównie działania w formie szkoleń on-line / webinarów. Skupiają się na:

 

 • zasadach aplikowania i wypełniania wniosków,
 • kwestiach merytorycznych związanych z planowaniem i realizacją prac badawczo-rozwojowych,
 • rozliczania projektów grantowych w ramach sprawozdawczości,
 • źródłach finansowania badań naukowych, prac B+R,
 • ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

 

Szkolenia są prowadzone zarówno przez specjalistów z PCI jak i ekspertów zewnętrznych. PCI współpracuje w tym zakresie z ważnymi Instytucjami związanymi m.in. rozwojem technologii i finansowaniem B+R.

SZKOLENIA I DORADZTWO

Materiały szkoleniowe

W ramach naborów do Programu Grantowego Podkarpackie Centrum Innowacji organizuje szkolenia na etapie zbierania wniosków, realizacji oraz rozliczania otrzymanych grantów. Omawiane są na nich zasady, regulaminy konkursów, sposób aplikowania oraz wypełniania wniosków on-line.

Na etapie realizacji projektów organizowane są szkolenia dla zespołów naukowych oraz pracowników uczelni pełniących rolę opiekunów projektów dotyczące zasad sprawozdawczości postępu rzeczowego i finansowego. Poniżej materiały szkoleniowe z przeprowadzonych ze szkoleń przeprowadzonych do tej pory.

Nadchodzące wydarzenia dla członków Sieci Laboratoriów

Jesień 2022 roku będzie obfitowała w wydarzenia, do których zachęcamy wszystkich członków Sieci Laboratoriów. Zapraszamy do rejestracji.

arrow

Zrealizowane szkolenia

Współpraca

Doradztwo w realizacji Programu grantowego

PCI prowadzi doradztwo głównie w formie konsultacji telefonicznych oraz online dotyczących realizacji Programu grantowego. W ramach Programu każdy z zespołów naukowych realizujących projekt ma przypisanego opiekuna projektu. Opiekun projektu asystuje i na bieżąco udziela profesjonalnej pomocy zespołom naukowym w procesie wdrażania i rozliczania projektu. Wyjaśnia kwestie merytoryczne związane z postępem rzeczowym i finansowym projektu, sprawozdawczością oraz obsługą systemu online.

Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej

Dni konsultacyjne z Urzędem Patentowym RP

Spotkania on-line informacyjno-konsultacyjne w obszarze ochrony własności intelektualnej, skierowane do innowatorów, naukowców, studentów oraz przedstawicieli uczelni z terenu województwa podkarpackiego.


Zakres tematyczny obejmuje:

 • Ochrona własności intelektualnej w tym przemysłowej
 • Prawa autorskie i prawa pokrewne
 • Międzynarodowe procedury ochrony własności przemysłowej
 • Procedury udzielania patentów europejskich
 • Ochrona marki i designu – czyli znak towarowy i wzór przemysłowy
 • Ochrona własności intelektualnej w obszarze IT/ICT
 • Źródła finansowania ochrony własności przemysłowej
 • Korzystanie z baz patentowych.


Rejestracja na spotkania:

https://event.pcinn.org/konsultacjeuprp

W czym możemy Ci pomóc?

Zapraszamy do kontaktu w sprawie współpracy wszelkie instytucje działające w obszarze finansowania B+R i rozwoju innowacji.
Natomiast reprezentantów uczelni oraz naukowców zachęcamy do zgłoszenia potrzeb szkoleniowych i doradczych
związanych m.in. rozwojem innowacji i z finansowaniem B+R.
Aby skontaktować się z naszymi specjalistami, skorzystaj z gotowego formularza i wybierz temat rozmowy.
NAPISZ DO NAS
Skip to content