Tu trzeba ikony

NETWORKING

Nasze cele

Wzmacnianie potencjału regionalnego środowiska naukowego oraz inspirowanie i rozwój relacji sektora nauki, samorządu oraz biznesu (wspieranie budowy ekosystemu innowacji) poprzez podejmowanie działań integrujących i sieciujących podkarpackie środowisko naukowe.

 

Łączenie przedstawicieli uczelni z województwa podkarpackiego, naukowców z regionu.

NETWORKING

Obszary naszych działań

Organizacja spotkań networkingowych dla naukowców z różnych uczelni
Zakładka na stronie internetowej: Znajdź naukowca
Propagowanie osiągnięć podkarpackich naukowców
Wspólne inicjatywy z uczelniami na Podkarpaciu
Inicjowanie multidyscyplinarnych i międzyuczelnianych zespołów naukowych
Działalność informacyjna w obszarze finansowania działań badawczych, prac B+R, rozwoju innowacji
Wsparcie szkoleniowe  w obszarze finansowania działań badawczych, prac B+R, rozwoju innowacji
Wsparcie doradcze w obszarze finansowania działań badawczych, prac B+R, rozwoju innowacji

Podkarpackie uczelnie

Znajdź naukowca

Opcja „Znajdź naukowca” pomoże Ci w znalezieniu naukowego partnera i nawiązaniu ciekawej współpracy, w celu:

 

  • aplikowania o środki zewnętrzne, w tym w ramach konsorcjów,
  • tworzenia zespołów multidyscyplinarnych i międzyuczelnianych,
  • uzupełnienia składu zespołu naukowego realizującego projekt (np. z Programu grantowego PCI),
  • realizacji przedsięwzięć, wydarzeń, spotkań, seminariów,
  • zaangażowania naukowców w roli prelegentów na wydarzeniach naukowych,
  • wymiany doświadczeń, wiedzy, know-how, kontaktów itp.

 

Sprawdź bieżące ogłoszenia lub zamieść swoje. 

Korzyści współpracy między uczelniami

Możliwość wspólnego aplikowania o
środki zewnętrzne na B+R

Realizacja projektów B+R
w ramach partnerstw i konsorcjów

Tworzenie multidyscyplinarnych
zespołów naukowych

Wspólne przedsięwzięcia w zakresie
popularyzacji nauki wyników badań
naukowych

Wymiana doświadczeń,
wiedzy, know – how, kontaktów

Źródło innowacji oraz inkubator
nowych pomysłów

Budowanie długotrwałych
partnerstw w nowych obszarach

Wzmacnianie potencjału
naukowego oraz ekosystemu
innowacji w regionie

Czym są międzyuczelnianie projekty B+R?

W świetle zapisów Regulaminu Konkursu Programu grantowego w ramach III naboru PCI, par. 4 ust. 12 pkt. 2 to projekty, w których w skład zespołu naukowego wchodzi co najmniej jeden naukowiec zatrudniony w innej uczelni niż uczelnia będąca Wnioskodawcą. Udział naukowców z innych uczelni musi być merytorycznie uzasadniony, a stworzenie naukowego zespołu międzyuczelnianego powinno prowadzić do wzmocnienia potencjału badawczego, powstania efektu synergii, opartego na dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami.

Rola PCI w projektach międzyuczelnianych

PCI podejmuje działania integrujące i sieciujące podkarpackie uczelnie i naukowców.
Projekty międzyuczelniane realizowane w ramach III naboru do Programu grantowego są bazą do
rozwijania relacji, poszukiwania optymalnych kierunków współpracy, wyodrębniania możliwości jakie daje taka współpraca. Takie projekty na etapie naboru wniosków zgodnie z Regulaminem konkursu były dodatkowo
premiowane.

TRZECI NABÓR do Programu grantowego przyniósł bardzo pozytywne efekty

  • w zakresie integracji środowiska naukowego regionu,
  • transferu wiedzy do województwa podkarpackiego,
  • czy kierunków i tematyki finansowanych prac badawczo-rozwojowych.

 

Na 63 projekty, aż 52 (ponad 82% ogółu) to “PROJEKTY MIĘDZYUCZELNIANE”. Są realizowane przez zespoły naukowe złożone z naukowców z różnych uczelni.

W skład zespołów projektowych realizujących projekty w ramach Programu grantowego wchodzi aż 34 naukowców z 18 uczelni spoza województwa podkarpackiego (w tym 8 województw z Polski oraz obwodu lwowskiego na Ukrainie) .

W czym możemy Ci pomóc?

Zapraszamy do kontaktu przedstawicieli uczelni z województwa podkarpackiego, naukowców z regionu,
instytucje działające w obszarze finansowania B+R i rozwoju innowacji.
Jesteśmy po to, aby Ci pomóc!
Skorzystaj z gotowego formularza i wybierz temat rozmowy.
NAPISZ DO NAS
Skip to content